User Log In

E-Mail Address

Password

Remember password   |   Forgot your password?

Recover password

E-Mail Address

The Minerva Center

מרכז מינרווה לחקר התנועה

 

   מרכז מינרווה לחקר אקולוגיה של התנועה הינו מרכז מחקר שמטרתו לקדם מחקר אינטגרטיבי של תנועת אורגניזמים. המרכז מורכב מצוות רב תחומי של מדענים בעלי כישורים משלימים המאפשרים שיתוף פעולה חוצה דיסציפלינות, וראיה רחבה הכוללת תנועת אורגניזמים שונים, מיקרואורגניזמים, צמחים ובעלי חיים. יעדי המרכז הינם ללמוד אודות הקשרים בין דגמי התנועה והתהליכים היוצרים אותם, לחקור את ההשלכות האבולוציוניות של נתיב מהלך החיים ואת המנגנונים אשר בעזרתם בעלי חיים מנווטים ונודדים.

   המרכז מושתת על שיתוף פעולה בין מדענים ישראלים וגרמניים ועל כן רובה של הפעילות וכן רוב החומרים הכלולים באתר זה הינם בשפה האנגלית. 


Introduction to movement ecology

General concepts and framework

Technologies

Analysis Tools

Sample Applications

Related Groups and Resources

PNAS 2008 Special Feature

News

Affiliated Journal